Testbeskrivelse

Jany producerer sæder og gulvsystemer til klasse M1 køretøjer.

M1 køretøjer er bestemt ved at være indrettet med max 8 siddepladser foruden førerens. Det er relativt små køretøjer til persontransport og derfor stilles der i klassen, de strengeste sikkerhedskrav til stolene.

For at få et køretøj M1 godkendt, skal bilen som helhed kunne opfylde en serie af EU direktiver og testkrav. For at få sædet godkendt til at blive installeret i et køretøj, bliver stolene ikke blot testet enkeltvis, men også monteret som et fuldt system i køretøjet.

Alle Be-Ge Janys sædeløsninger bliver testet i henhold til gældende EU direktiver, som bliver valideret af TÜV Rheinland, som udarbejder godkendelsesrapporterne for installationen i køretøjerne.

Heraf er der fire direktiver, som omhandler sæder. De er specificeret herunder:

ECE R 14: Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer, der for så vidt angår forankring til sikkerhedsseler.

ECE R 16: Ensartede forskrifter for godkendelse af sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger for personer i motorkøretøjer.

ECE R 17: Ensartede forskrifter vedrørende godkendelse af køretøjer, der for så vidt angår sædeforankring og nakkestøtte. 

ECE R 21: Ensartede forskrift for godkendelse af køretøjer, hvad angår indre indretning.

 

Nedenstående er der en kort beskrivelse af de væsentligste test, der skal udføres i hvert enkelt direktiv.  Ensartede forskrift for godkendelse af køretøjer, hvad angår indre indretning.

I alle direktiverne er der kriterier for stolens geometri for optimal sikkerhed, som alle tager afsæt i et referencepunkt kaldet H-punktet. Dette er hofte-bøje-punktet og bliver bestemt ved at en test-dukke bliver placeret i stolen og fysisk bliver målt op. I direktiverne er der bestemmelser for, hvordan testen skal udføres i forholde til H-punktet, hvilket ikke vil blive uddybet i det følgende. 
 

ECE R14      

For at sikre rette funktion af sele systemet, skal dennes forankringspunkter kunne holde til den definerede trækbelastning, som har samme virkningsgrad som ved en ulykke. På en 3-punkts seles øvre/skuldre sele og nedre/bækken sele fastgøres en trækanordning. En trækmaskine belaster sædet med 1350 kg i hver seledel, samtidig med, at stolen påvirkes med en statisk last på 20 x sædets egenvægt i de nedre forankringspunkter. Janys sædesystemer belastes totalt med ca. 3,5 tons og skal kunne holde belastningen i 0,2 sek., uden at dele går i stykker, for at blive godkendt.  
                                                  ECE R14 Belt Anchorage 3 point seat belt
 

ECE R16

Selen stilles der store krav til. Den er brugerens sikkerhedsanordning i en ulykke. Funktionaliteten af hvornår en sele strammer til ved hastighed, vinkling, de- og acceleration bliver gennemtestet ved cyklustests. Foruden en dynamisk og statisk træktest bliver konditioneringen af alle elementer testet mod temperaturforskelle, vand og modstandsdygtighed over for støv. Be-Ge Jany arbejder sammen med erfarende seleproducenter til den kommercielle autobranche. Sammen med leverandøren får Be-Ge Jany udviklet seleløsninger til alle vores produkter, for at opnå den bedste sikkerhed for brugeren.  
                                    ECE R16 Dynamic Test
 

ECE R17

Her valideres hovedsagelig sæderyggen og dens nakkestøtte.

 • Sædet bliver fikseret i en testmaskine, som med formen af en person bliver presset med 53 Nm ind i sæderyggen. 
                                          ECE R17 Load Test
 • Den samme test gentages, men med et dummy hoved, således at nakkestøtten og ryggen bliver belastet samtidig.
                                              ECE R17 Head Restraint Moment Test
 • En af de væsentligste tests er en dynamisk slæde test. Sædet skal testes forud og bagud vendt og skal kunne modstå en kraftpåvirkning på 20G. Slædetesten er blevet udvidet med, at der skal være et anslag bagfra af to løst liggende blokke. 
                              ECE R17 Dynamic Test
 • Nakkestøttens funktion testes og indstilles i den mest ugunstige position, hvor nakkestøttens evne til at optage energi ved anslag er svagest. Dette gøres med et måleinstrument med et dummyhoved der anslår nakkestøtten henholdsvis forfra og bagfra med en kraft der er modsvarende et moment på 37,5 Nm.
                                              ECE R17 Head Restraint Impact test
   
ECE R21Der stilles krav til kabinens udformning og materiale, for at sikre at der i en anslagszone ikke er elementer, der udgør nogen risiko for brugeren. For stolens bagside, stilles der krav til materialets evne til at optage energi, dens beskaffenhed og udformning, såsom at der er en minimums afrunding. Alle test bliver gennemført med et måleapparat, der med et dummyhoved kommer i berøring med alle elementer, der er i den definerede anslagszone.
                                                           ECE R21 Test of The Minimum Radius

Site Login